نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

31709

31709
نام و نام خانوادگی:  ساحره پناهی تلخستانی

سال تولد:  1357

مدرک تحصیلی: لیسانس

سابقه خدمتی: 11 سال

 

 شرح وظایف:

هماهنگی کلیه کارهای دفتر استعداد درخشان با سایر واحدهای دانشگاه و خارج از دانشگاه

اطلاع رسانی تمامی اطلاعات، ثبت و کنترل آنها به آموزش های دانشکده ها جهت اطلاع رسانی به دانشجویان

انجام امور پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد و دکتری از فراخوان گرفته تا ثبت نام نامبردگان

انجام کارهای روزمره دفتر مثل پاسخگویی به ارباب رجوع تلفنی و حضوری  و ...

چک کارتابل اداری و پاسخگویی به نامه های وارده و صادره از دفتر

 

  

تلفن تماس: 2115