نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

31710

31710
نام و نام خانوادگی:  پروین امانی

سال تولد: 1342

مدرک تحصیلی:  لیسانس

سابقه خدمتی: 27 سال

 

شرح وظایف:

مراجعه دانشجو جهت استفاده از اینترنت

مراجعه دانشجو جهت پریننت رایگان

مراجعه جهت گرفتن جوایز از سایت

همکاری در ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بدون آزمون

همکاری با دفتر در مرخصی همکاران

جوابدهی تلفنی و حضوری به دانشجویان

 

تلفن تماس: 5021