نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه تمدید مهلت پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد و دکتری دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان

اطلاعیه تمدید مهلت پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد و دکتری دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان


اطلاعیه تمدید مهلت پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد و دکتری دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان

بسمه تعالی

اطلاعیه فوری

به اطلاع کلیه متقاضیان پذیرش بدون آزمون در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری  دانشگاه شهید چمران در سال تحصیلی 1395 می رساند مهلت ثبت نام  تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 27/2/95 تمدید شد.

                                                                                                                                                                                                                       مدیریت دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان

ضمنا مهلت ثبت نام مجدداً غیر قابل تمدید می باشد.