اطلاعیه ثبت نام مشروط و صلاحیت عمومی پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد تخصصی 1399

اطلاعیه ثبت نام مشروط و صلاحیت عمومی پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد تخصصی 1399


اطلاعیه ثبت نام مشروط و صلاحیت عمومی پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد تخصصی 1399

 

به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان اولیه بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی1400- 1399 می رساند جهت انجام ثبت نام مشروط و شروع مراحل تائید صلاحیت عمومی لازم است ضمن مطالعه دقیق اطلاعیه پیوست کلیه مدارک خواسته شده زیررا تهیه وتکمیل وجهت انجام مراحل بعدی حداکثر تا روز شنبه مورخ 17/08/ 99 صرفا از طریق پست پیشتاز به آدرس اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه شهید چمران اهواز سازمان مرکزی طبقه اول دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه اتاق 82 ارسال نمایید.

توجه : در صورت عدم ارسال مدارک درمهلت مقرر فوق ،دانشگاه شهید چمران اهواز هیچگونه مسئولیتی جهت ثبت نام و پذیرش قطعی متقاضی نخواهد داشت.

1-تعهد نامه ثبت نام (پیوست) مشروط با امضا واثر انگشت

2-تکمیل اصل فرم صلاحیت عمومی عکس دار، ویک نسخه کپی از کلیه فرم های تکمیل شده

3-اصل وکپی فیش واریزی

4-کپی صفحه اول شناسنامه ودر صورت تغییرات از کلیه صفحات

5-کپی کارت ملی (پشت و رو)

6-در صورت اشتغال کپی حکم کارگزینی

7- دو قطعه عکس 4*3

فرم تعهد نامه ثبت نام (جهت رویت کلیک نمایید)

 فرم صلاحیت عمومی (جهت رویت کلیک نمایید)