نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه دانشجویان کارشناسی ورودی سال های تحصیلی 95 - 94 و 94-93 دانشگاه شهید چمران

اطلاعیه دانشجویان کارشناسی ورودی سال های تحصیلی 95 - 94 و 94-93 دانشگاه شهید چمران


اطلاعیه دانشجویان کارشناسی ورودی سال های تحصیلی 95 - 94 و 94-93 دانشگاه شهید چمران

بسمه  تعالی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ورودی  سال های تحصیلی 95 - 94 و 94-93 دانشگاه شهید چمران

بدینوسیله از دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 93 و 94 دانشگاه شهید چمران که موفق به کسب رتبه های یک یا دو رقمی (1 تا 99) کنکور سراسری شده اند، دعوت بعمل می آید که با مدارک مستند از تاریخ 25/7/94 لغایت 4/8/94به دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه واقع در سازمان مرکزی دانشگاه طبقه اول اتاق 74 مراجعه نمایند.

 

دکتر محمدرضا سیاهپوش

مدیر دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه