اطلاعیه پذیرفته شدگان بدون آزمون ارشد 1400

اطلاعیه پذیرفته شدگان بدون آزمون ارشد 1400


اطلاعیه پذیرفته شدگان بدون آزمون ارشد 1400

                                                                                                                                                                                                                               بسمه تعالی

ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت روز افزون برای پذیرفته شدگان عزیز، بدین وسیله فهرست اولیه پذیرفته شدگان و ذخیره های پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1401-  1400 دانشگاه شهید چمران اهواز مطابق جدول پیوست اعلام می­گردد. اطلاعات تکمیلی جهت انجام مراحل پذیرش نهایی وثبت نام متعاقباً از طریق پرتال دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد. لازم به توضیح است لیست حاضر اولیه بوده ومستلزم طی مراحل مختلف و سپس تایید سازمان سنجش آموزش کل کشور است و امکان تغییر در مراحل بعدی وجود دارد.

متقاضیان انصراف نیز لازم است ضمن مراجعه به فرم پیوست و مطالعه جزییات، نسبت به تکمیل فرم مربوطه و ارسال مدارک لازم اقدام نمایند.

                                                                                                                                            دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان

                                                                                                      دانشگاه شهید چمران اهواز

اسامی پذیرفته شدگان ارشد 1400

فرم انصراف از پذیرش