نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه پذیرفته شدگان بدون آزمون در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد سال98 دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعیه پذیرفته شدگان بدون آزمون در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد سال98 دانشگاه شهید چمران اهواز


اطلاعیه پذیرفته شدگان بدون آزمون در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد سال98 دانشگاه شهید چمران اهواز

بسمه تعالی

قابل توجه پذیرفته شدگان بدون آزمون در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد  سال98 دانشگاه شهید چمران اهواز

به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان بدون آزمون در دو مقطع دکتری و کارشناسی ارشد می رساند جهت قطعی شدن پذیرش مشروط خود و انجام مراحل تایید صلاحیت عمومی، ضمن مطالعه دقیق اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور (اطلاعیه پیوست)، کلیه مدارک خواسته شده شامل فرم صلاحیت عمومی تکمیل شده، اصل فیش واریزی، کپی صفحات شناسنامه، کپی کارت ملی را تهیه و جهت انجام مراحل بعدی حداکثر تا روز شنبه مورخ 98/8/25 شخصا به دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه اتاق 82 تحویل دهند.

مدیر دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور  (کلیک نمایید)