نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدید مهلت دریافت مدارک جهت پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

تمدید مهلت دریافت مدارک جهت پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری


تمدید مهلت دریافت مدارک جهت پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

اطلاعیه

به اطلاع متقاضیان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می رساند مهلت تحویل و ارسال مدارک تا تاریخ 30/1/97تمدید گردید.

دفترحفظ و هدایت استعدادهای درخشان

دانشگاه شهید چمران اهواز