فراخوان پذیرش بدون آزمون ارشد سال 1401

فراخوان پذیرش بدون آزمون ارشد سال 1401


فراخوان پذیرش بدون آزمون ارشد سال 1401

 

 دانشگاه شهید چمران اهواز در راستای اجرای سیاست­ های شناسایی و حمایت از دانشجویان برتر و به استناد آیین‌نامه‌ پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره­ کارشناسی ارشد و مطابق با شیوه­ نامه خود، از بین دانشجویان برتر دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه ­های منتخب مندرج در این فراخوان برای سال تحصیلی 1402-1401 در دوره روزانه مقطع کارشناسی ارشد در رشته-گرایش­ های مندرج در جدول پیوست این فراخوان به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون و با رعایت شرایط زیر دانشجو می پذیرد.

 معرفی نامه و گواهی احراز رتبه داوطلبان ورود بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد (جهت رویت کلیک نمایید)

 

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد  دانشگاه شهید چمران سال تحصیلی 1402-1401 (جهت رویت کلیک نمایید)

 

لیست رشته گرایش های مقطع کارشناسی ارشد (جهت رویت کلیک نمایید)