لغو آزمون المپیاد

لغو آزمون المپیاد


لغو آزمون المپیاد

 
" به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند، پیرو‌ لغو کلیه فعالیت های بخش آموزشی دانشگاه تا پایان هفته جاری، آزمون چهارمین المپیاد دانشگاه شهید چمران اهواز در روز چهارشنبه مورخ 7/ 12/ 98 نیز لغو می گردد. تاریخ جدید برگزاری آزمون متعاقبا اعلام می شود."
                               
                                                      مدیریت دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه