نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وظایف گروه استعدادهای درخشان

وظایف گروه استعدادهای درخشان


 • انجام مطالعات و پژوهشهای مورد نظر شورای هدایت استعدادهای درخشان و ارائه نظرات کارشناسی و مشورتی به شورای مزبور
 • تهیه و تدوین طرح ها، برنامه ها و آیین نامه ها برای تحقق اهداف و وظایف شورای هدایت استعدادهای درخشان.
 • تهیه برنامه کار، تنظیم دستور جلسات و صورتجلسات شورای هدایت استعدادهای درخشان و ارزیابی نتایج حاصله از اجرای آنها و ارائه گزارشهای مربوط.
 • ابلاغ مصوبات شورای هدایت استعدادهای درخشان و پی گیری امور مربوط به آن.
 • برقرای سیستم نظارت و کنترل بر اجرای مصوبات شورای هدایت استعدادهای درخشان و هدایت استعداهای درخشان به سوی اولویت های کشور در حوزه علوم و فناوری.
 • بررسی و ارائه راهکارهای لازم برای اشتغال مناسب استعدادهای درخشان.
 • بررسی عوامل خروج استعداهای درخشان از کشور و ارائه راهکارهای جذب استعدادهای ایرانی خارج از کشور.
 • ارائه خدمات مشاوره ای و اطلاع رسانی به دانشجویان استعداد درخشان.
 • انتشار آثار علمی در زمینه استعداهای درخشان.
 • تهیه بانک های اطلاعاتی در زمینه استعدادهای درخشان.
 • حمایت مادی و معنوی از استعدادهای درخشان و دانشجویان ممتاز.
 • توزیع اعتبارات مربوط به استعداهای درخشان به دانشگاهها و موسسات پژوهشی انجمن های علمی مجری برنامه های شکوفا سازی استعدادهای درخشان.
 • ارائه گزارش عملکرد سالانه به شورای هدایت استعدادهای درخشان.
 • بررسی مشکلات دانشجویان استعدادهای درخشان و انجام اقدامات لازم در خصوص رفع مشکلات آنها با هماهنگی مسئولین ذیربط دانشگاه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.